Tjänster

Vi levererar professionella och högkvalitativa översättningar, transkriberingar och korrekturläsningar. Vårt pris beror på hur omfattande uppdraget är och lång leveranstiden är. Vi gör allt vi kan för att bemöta dina önskemål och arbetar ofta med korta deadlines. Kontakta oss gärna för att få en prisuppgift!


Vi arbetar med arabisk översättning till och från svenska och kan med säkerhet garantera att de översättningar vi levererar håller högsta kvalitet eftersom vi tillsammans behärskar både arabiska och svenska på modersmålsnivå.

Våra huvudområden är betyg/utbildingsbevis, tidningsartiklar, intyg, kultur, juridiska handlingar, pedagogik, identitetshandlingar, samhälls- och utbildningsmaterial.


Kvalitetsarbete

Tarjameh arbetar ständigt med att utveckla översättningsverksamheten och vi utför uppdragen tillsammans i så stor utsträckning som möjligt. Vi lämnar givetvis aldrig ifrån oss ett uppdrag utan att det först korrekturlästs av översättare med målspråket som modersmål. Vi följer självklart Kammarkollegiets god translatorssed och hanterar samtliga uppdrag med sekretess.

Det är viktigt för oss att motta direkt återkoppling från kunder eftersom det är det tydligaste betyget på vårt arbete och det mest centrala inslaget i vår vidareutveckling av verksamheten.