Bakgrund

Malin Färdig började studera arabiska vid Lunds universitet i januari 2010. Inom ramen för studierna studerade hon även arabiska vid University of Jordan i Amman, Jordanien, och erhöll högsta betyg. I juni 2013 avlade hon kandidatexamen i arabiska studier med inriktning modern standardarabiska vid Lunds universitet.

Sedan 2013 har hon arbetat med arabiska på heltid på olika sätt, bland annat som SFI-lärare och på Skatteverket. Malins modersmål är svenska.
Amjad Kutieleh är palestinier från Damaskus, Syrien, och kom till Sverige 2013. I Syrien studerade han företagsekonomi vid Damaskus universitet. Han avslutade sin utbildning i svenska efter nio månaders studier och erhöll bästa möjliga resultat. Efter det har han bland annat arbetat med att kartlägga och översätta nyanländas utbildnings- och yrkeserfarenhet och undervisat i svenska. Amjads modersmål är arabiska.

Vårt samarbete som översättare började i mars 2015 och sedan dess har vi översatt över 13000 uppdrag åt myndigheter så som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Skatteverket, Polisen, domstolsväsendet, m.m., kommuner och privata kunder. Våra uppdrag består främst av utbildningsbevis och betyg, juridiska handlingar, brev, överklaganden och identitetshandlingar. Eftersom vi tillsammans behärskar både arabiska och svenska på modersmålsnivå garanterar vi att våra översättningar håller högsta kvalitet både innehållsmässigt och språkligt.