Tjänster

Vi utför professionella översättningar, transkriberingar och korrekturläsningar som håller hög kvalitet till ett lågt pris. Priset är beroende av hur omfattande uppdraget är och lång leveranstiden är. Vi gör allt vi kan för att bemöta dina önskemål och arbetar ofta med korta deadlines. Vänligen kontakta oss för att få en prisuppgift!

 

Vi arbetar med arabisk översättning till och från svenska och kan med säkerhet garantera att de översättningar vi levererar håller högsta kvalitet eftersom vi tillsammans behärskar både arabiska och svenska på modersmålsnivå.

Våra huvudområden är allmänna texter, betyg/utbildingsbevis, tidningsartiklar, intyg, kultur, juridiska handlingar, pedagogik, identitetshandlingar, samhälle och utbildningsmaterial.

 

Leveranskapacitet

Tarjameh har hittills utfört ungefär 7000 uppdrag sedan starten i mars 2015 och vi har en kapacitet att utföra upp till 110 uppdrag i veckan och tillsammans översätta upp till 2500 ord i timmen. Företaget mottar idag majoriteten av uppdragen via mail och vi bekräftar uppdragen inom ca 2 timmar men vanligtvis inom 30 minuter. Vi har även möjlighet att motta förfrågningar på andra sätt. Vår normala leveranstid är 3 eller 5 arbetsdagar men vi utför även expressuppdrag med leverans inom 6 timmar.

 

Kvalitetsarbete

Tarjameh arbetar ständigt med att utveckla översättningsverksamheten och översättarna utför uppdragen tillsammans i så stor utsträckning som möjligt. Vi lämnar givetvis aldrig ifrån oss ett uppdrag utan att det först genomgått godkänd korrekturläsning av översättare med målspråket som modersmål. Vi följer självklart Kammarkollegiets god translatorssed och hanterar samtliga uppdrag med sekretess.

Det är viktigt för oss att motta direkt återkoppling från kunder eftersom det är det tydligaste betyget på vårt arbete och det mest centrala inslaget i vår vidareutveckling av verksamheten.

Vänligen kontakta oss för att ta del av vår fullständiga kvalitetspolicy!

 

Hantering av reklamationer

Vid eventuella reklamationer är det viktigt för oss att agera snabbt. Kundens uppfattning av vårt arbete är oerhört viktig för oss och vi tar eventuella reklamationer på största allvar. Sedan mars 2015 har vi endast mottagit 7 reklamationer av cirka 7000 utförda uppdrag.

När en kund framför en synpunkt eller ett klagomål på ett uppdrag vi utfört är det viktigt för oss att ta till oss av kundens kritik men framför allt att så fort som möjligt kompensera kunden. Så fort vi mottagit en reklamation bekräftar vi att vi mottagit den och ger sedan kunden återkoppling på sin kritik samt eventuellt en korrigerad version av uppdraget så fort som möjligt.

Malin Färdig är associerad medlem av Sveriges Facköversättarförening

Tarjameh AB

559099-4702

Företaget är godkänt för F-skatt

Telefon: 0709-710726

E-mail: uppdrag@tarjameh.se